Maden på Helnæs en smuk novemberdag

Maden på Helnæs en smuk novemberdag

Maden på Helnæs en smuk novemberdag

Maden på Helnæs en smuk novemberdag er et besøg værd. Her er en virkelig flot natur som tager sig rigtig godt ud når solen skinner.

Vi parkerede ved Helnæs Bygade og spadserede ad Overdrevet til den afmærkede rute som går ind over græsmarkerne mod nord, henover vandløb, langs med levende hegn og veje som ligger langs med stendiger. Over åbne strækninger ud til en pumpestation og videre vestpå af strandengen hvor der er flere småsøer med rørskov. Der er også et fyrre og tornekrat med en grillplads og et par bænkesæt. Herfra er der et par hundrede m til vejen Overdrevet langs med stranden

På Maden er der lige nu mange bramgæs  som græsser på markerne på begge sider af vejen sammen med kvæg. Endvidere så vi en flok på ca. 10 viber en enkelt fiskehejre samt flere rovfugle. Overalt er der mange gråkrager og forskellige mågearter.

Dette billedgalleri viser hvordan naturen tager sig ud lige nu set med mit kamera.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.