Macro

Februar`s flora i haven

Her i februar er der mange blomster som er begyndt at blomstre, bl. a. erantis, vintergæk, krokus og mange andre.

gæslinger

Gæslinger

Rodondendronblomst

støvdrager

Støvdragere på rodondendron

støvknapper

Støvknapper på hibiscusblomt

Rakler på troldhassel

Rakler på troldhassel

lyng blomster

Lyngens blomster

blå blomst

Blå blomst

Grentilvækst på abetræ

Grentilvækst på abetræ